Föränderligt ekfly
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)

Föränderligt ekfly Dryobotodes eremita T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775). Föränderligt ekfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på ek, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Noctua protea Denis & Schiffermüller, 1775

Mediafiler på webben
Läs mer