Björkrörmott
Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865)

Björkrörmott Euzophera fuliginosella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865). Björkrörmott förekommer sällsynt från Sk till Ög. Vingbredd 15-20 mm. Larven lever från september till maj i hopvecklade, vissna blad av björk, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer