Körsbärsfuks
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)

Körsbärsfuks Nymphalis polychloros T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758). Körsbärsfuks förekommer sällsynt från Sk till Dr. Vingbredd 54-75 mm. Larven lever främst på alm, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer