Grått jordfly
Epipsilia grisescens (Fabricius, 1794)

Grått jordfly Epipsilia grisescens T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Epipsilia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epipsilia grisescens (Fabricius, 1794). Grått jordfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 30-39 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer