Äppleglasvinge
Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789)

Äppleglasvinge Synanthedon myopaeformis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789), hane. Äppleglasvinge förekommer sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 22-27 mm. Larven lever huvudsakligen i kräftsjuka ställen på äppelträd där den gör gångar mellan bark och ved, förpuppning i en kokong under barken.

Mediafiler på webben
Läs mer