Svartgrå fjällmätare
Glacies coracina (Esper, 1805)

Svartgrå fjällmätare Glacies coracina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Glacies.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Glacies coracina (Esper, 1805). Svartgrå fjällmätare förekommer sällsynt från Dr till To. Vingbredd 21-24 mm. Larven lever på dvärgbjörk och kråkbär, förpuppning i marken. Synonym Phalaena hirtata Fabricius, 1794

Mediafiler på webben
Läs mer