Vanlig träfjäril
Cossus cossus (Linnaeus, 1758)

Vanlig träfjäril Cossus cossus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Cossus.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cossus cossus (Linnaeus, 1758). Vanlig träfjäril förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 65-88 mm. Larven lever i stammen av diverse lövträd, förpuppning i en kokong vid näringsväxten eller i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer