Hagpurpurmal
Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839)

Hagpurpurmal Eriocrania cicatricella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839). Hagpurpurmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-12 mm. Huvudet försett med hårlika fjäll, upprättstående och mörkt gråbruna. Antenner mörkbruna, längden är cirka halva delen av framvingen. Framvingarna guld- och purpurglänsande med tvärstrimmor av purpurglänsande fjäll. I bakkanten en ljus trekantig, guldglänsande fläck. Bakvingar brunaktiga.

Biologi

Habitat

Ses vanligen i hagmarker med björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula spp.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen från mitten av april till början av juni.

Livscykel

Flyger från mitten av april till början av juni. Äggen läggs inuti björkknoppar. Larven gör en fläckmina i bladen under juni till början av juli. Den är vitaktig med vitt huvud.

Utbredning

Förekommer i nästan hela landet förutom Gotland och några lappmarker. I övrigt Danmark, Norge och Finland. Synonymer Eriocrania purpurella Hawort, 1828Eriocrania haworthi Bradley, 1966

Mediafiler på webben
Läs mer