Mörkspräcklig hornmal
Ochsenheimeria mediopectinella (Haworth, 1828)

Mörkspräcklig hornmal Ochsenheimeria mediopectinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

  • Art: Ochsenheimeria mediopectinella mörkspräcklig hornmal
Ochsenheimeria mediopectinella (Haworth, 1828). Mörkspräcklig hornmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-13 mm. Huvud och mellankropp gråbrunt. Antenner cirka hälften av framvingelängden försedda med grova fjäll från basen till två tredjedelar, tilltryckta i spetsen. Framvingarna melerade i gråbrunt till mörkbrunt. Bakvingar gråbruna. Arten har tidigare ansetts som synonym med Ochsenheimeria taurella men skiljer sig bl. a. genom att bakvingarna endast är vita vid vingbasen.

Biologi

Habitat

Finns på ängar och fält med högt gräs.

Associationer

Näringsväxter: Gräsarter.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven lever i stjälken på bl. a. äxing, gröe, råg och andra gräs, förpuppning i en vitaktig kokong mellan strån eller på marken.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer