Silomal
Tinea pallescentella Stainton, 1851

Silomal Tinea pallescentella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Tinea pallescentella Stainton, 1851. Silomal.

Beskrivning

Vingbredd 14-22 mm. Huvudhår gråbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna brunaktiga med svagt tecknade mörka fläckar och ett smalt streck från basen. Hyalinfläcken svagt antydd i närheten av basen. Bakvingar ljusgrå.

Biologi

Habitat

Finns såväl inomhus som utomhus i bl. a. fågelbon.

Associationer

Larvföda: Döda djur, hår, ull m. m.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-september. Larven är vitaktig med rödbrunt huvud. Den lever i ett vävrör och livnär sig på döda djur, hår, ull m. m.

Utbredning

Påträffad längs kusten från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer