Kråkrisgråmal
Paraswammerdamia conspersella (Tengström, 1848)

Kråkrisgråmal Paraswammerdamia conspersella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Paraswammerdamia conspersella (Tengström, 1848). Kråkrisgråmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-14 mm. Huvudhår vita. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar vitgrå med små, svarta prickar och en vitaktig fläck i framkanten. Från bakkantens mitt ett smalt, mörkgrått, oftast avbrutet snedstreck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer där det växer kråkris.

Associationer

Näringsväxt: Empetrum nigrum.

Beteende

Fjärilen flyger på natten, samt över kråkrismattor och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven lever först minerande, efter övervintring i ett glest spinn utanpå bladen, ofta flera tillsammans, förpuppning i en vit kokong i spinnet.

Utbredning

Förekommer allmänt i hela landet. I övriga Norden har den påträffats i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer