Allmänt gräsmott
Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)

Allmänt gräsmott Crambus lathoniellus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Crambus lathoniellus (Zincken, 1817). Allmänt gräsmott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-24 mm. Larven lever från september till maj i ett spinn på rötter och rotstock av gräs, förpuppning i en kokong på näringsväxten. Synonymer Tinea nemorella Hübner, 1813, Crambus pratella sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer