Stor eklavmätare
Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775)

Stor eklavmätare Hypomecis roboraria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775). Stor eklavmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 46-59 mm. Larven lever på ek, sälg och björk, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer