Vitsprötad skymningssvärmare
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)

Vitsprötsvärmare Hyles euphorbiae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758), hane, larv. Vitsprötsvärmare är en migrerande art som sällsynt kommer in i vårt land och som hittills har tagits från Sk till Dr, den kan ej övervintra. Vingbredd 60-80 mm. Larven lever på bl. a. euphorbia, förpuppning i en lös kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer