Vitsprötad gullrissäckmal
Coleophora ramosella Zeller, 1849

Vitsprötad gullrissäckmal Coleophora ramosella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora ramosella Zeller, 1849. Vitsprötad gullrissäckmal förekommer sällsynt från Sk till To. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i en rörsäck på gullris. Synonym Coleophora albicornis Benander, 1936

Mediafiler på webben
Läs mer