Tallsvärmare
Sphinx pinastri (Linnaeus, 1758)

Tallsvärmare Hyloicus pinastri T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758). Tallsvärmare förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 67-91 mm. Larven lever främst på tall men även lärk och gran, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer