Rödspetsad tallvecklare
Epinotia rubiginosana (Herrich-Schäffer, 1851)

Rödspetsad tallvecklare Epinotia rubiginosana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia rubiginosana (Herrich-Schäffer, 1851). Rödspetsad tallvecklare förekommer sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever i september oktober i sammanspunna barr på tall, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer