Skimmertrollsländor
Corduliidae

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BYEn familj av medelstora patrullerare där alla arter, utom tvåfläckad trollslända, är grönt metallglänsande, vilket inga andra egentliga trollsländor är. Skimmertrollsländorna flyger bra och har ett beteende att då och då stå stilla i luften, liksom hängande strax ovanför vattenytan. Vingtrianglarna i fram- och bakvinge har olika riktning. Hanar har klubbformig bakkropp utom tvåfläckad trollslända, medan honor har rak bakkropp. Honorna saknar äggläggare, äggen släpps i stället direkt i vattnet. Hanarna av samtliga arter kan separeras via olika utseende hos sina analbihang. Sju svenska arter finns.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer