Kattfotfjädermott
Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761)

Kattfotfjädermott Platyptilia tesseradactyla T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761). Kattfotfjädermott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-20 mm. Larven lever från september till maj först i stjälken senare i sammanspunna skott av kattfot och hedblomster, förpuppning i ett spinn på växten.

Mediafiler på webben
Läs mer