Lärkskottsmal
Argyresthia laevigatella (Heydenreich, 1851)

Lärkskottsmal Argyresthia laevigatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia laevigatella (Heydenreich, 1851). Lärkskottsmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-14 mm. Huvud gulaktigt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar bronsfärgade. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer där det växer lärk.

Associationer

Näringsväxt: Larix.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever minerande i ett skott vars barr faller av och vissnar, före förpuppningen gnager larven upp ett cirkelrunt hål som täcks med silke, puppan vilar i en vit kokong.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer