Björksäckmal
Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)

Björksäckmal Coleophora serratella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora serratella (Linnaeus, 1761). Björksäckmal förekommer allmänt i nästan hela landet. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i en rörsäck på björk och al. Synonym Coleophora fuscedinella Zeller, 1849.

Mediafiler på webben
Läs mer