Bågbandgräsmott
Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763)

Bågbandgräsmott Thisanotia chrysonuchella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Thisanotia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10779)Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763). Bågbandgräsmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Vs. Vingbredd 21-27 mm. Larven lever från september till juni i ett vävrör på gräs, förpuppning i en kokong i vävröret.

Mediafiler på webben
Läs mer