Guldljusmott
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)

Guldljusmott Pyrausta aurata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763). Guldljusmott förekommer allmänt från Sk till Gä, tveksamt fynd Ån. Vingbredd 15-20 mm. Larven lever i augusti september i ett silkesrör av mynta och kungsmynta, förpuppning i en kokong på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer