Björksvampmal
Archinemapogon yildizae Kocak, 1981

Björksvampmal Archinemapogon yildizae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Archinemapogon.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep. 9072)Archinemapogon yildizae Kocak, 1981. Björksvampmal.

Beskrivning

Vingbredd 12-21 mm. Huvudhår smutsvita. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna ljusgrå med längsgående mörka streck och mörka fläckar spridda över vingytan. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns på skogsmarker.

Associationer

Värdväxter: Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, Inonotus radiatus, Piptoporus betulinus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven är vitaktig med svart huvud. Den lever på diverse trädtickor.

Utbredning

Påträffas allmänt i nästan hela landet. I övriga Norden finns den i östra Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer