Mörkt jordfly
Spaelotis ravida (Denis & Schiffermüller, 1775)

Mörkt jordfly Spaelotis ravida T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Spaelotis ravida (Denis & Schiffermüller, 1775). Mörkt jordfly förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 42-50 mm. Larven lever på bl. a. skräppa, molke, maskros och blåeld förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer