Enkelsprötat timjanfjädermott
Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758)

Radsprötat timjanfjädermott Merrifieldia tridactyla T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758). Radsprötat timjanfjädermott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 18-23 mm. Larven lever från höst till vår på timjan. Synonymer Pterophorus fuscolimbatus Duponchel, 184, Pterophorus icterodactylus Mann, 1855

Mediafiler på webben
Läs mer