Brungrått metallfly
Autographa buraetica (Staudinger, 1892)

Brungrått metallfly Autographa buraetica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Autographa buraetica (Staudinger, 1892). Brungrått metallfly förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 36-42 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer