Besksötemal
Acrolepia autumnitella Curtis, 1838

Besksötemal Acrolepia autumnitella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Acrolepia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10198)Acrolepia autumnitella Curtis, 1838. Besksötemal förekommer sällsynt på Öl samt i Sk och Sm. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever på besksöta i en stor fläckmina, förpuppning i en löst spunnen kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer