Rödgrå högstjärt
Clostera curtula (Linnaeus, 1758)

Rödgrå högstjärt Clostera curtula T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Clostera curtula (Linnaeus, 1758), hane. Rödgrå högstjärt förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 28-36 mm. Larven lever främst på asp och sälg men även andra lövträd förekommer, förpuppning i en gles vävnad mellan blad.

Mediafiler på webben
Läs mer