Urskogsvecklare
Clepsis illustrana (Krogerus, 1936)

Utbredning i Sverige T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Kunskapsbrist (DD) 
Clepsis illustrana (Krogerus, 1936), hane. Krogerus snedbandvecklare har hittills endast påträffats i Dr 23. VI 1989 vid Styggforsen i Boda. Vingbredd 17-20 mm. Larven är okänd.

Mediafiler på webben
Läs mer