Vattenskräppemott
Ostrinia palustralis (Hübner, 1796)

Vattenskräppemott Ostrinia palustralis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ostrinia palustralis (Hübner, 1796). Vattenskräppemott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 29-42 mm. Larven lever från oktober till maj i stjälken på vattenskräppa, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer