Dyster frylesäckmal
Coleophora otidipennella (Hübner, 1817)

Dyster frylesäckmal Coleophora otidipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora otidipennella (Hübner, 1817). Dyster frylesäckmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i en rörsäck på knippfryle. Synonym Ornix murinipennella Duponchel, 1844

Mediafiler på webben
Läs mer