Spenörtsmalmätare
Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848

Spenörtsmalmätare Eupithecia trisignaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848. Spenörtsmalmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 16-20 mm. Larven lever på diverse flockblomstriga växter, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer