Högnordisk glasvinge
Synanthedon polaris (Staudinger, 1877)

Högnordisk glasvinge Synanthedon polaris T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Synanthedon polaris (Staudinger, 1877), hane. Högnordisk glasvinge förekommer sällsynt från Dr till To. Vingbredd 22-26 mm. Larven lever i lappvide, startar gången i barken men borrar sig senare in i veden, förpuppning i stammen.

Mediafiler på webben
Läs mer