Svart solmott
Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)

Svart solmott Heliothela wulfeniana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Heliothela.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
(prep 10753)Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763). Svart solmott förekommer sällsynt i Sk, Bl och Ha. Vingbredd 11-15 mm. Larven lever på styvmorsviol, förpuppning i jorden. Synonym Tinea atralis Hübner, 1788 nec Fabricius 1775

Mediafiler på webben
Läs mer