Albågmätare
Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Albågmätare Macaria alternata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775), hane. Albågmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 25-29 mm. Larven lever på brakved, björk och sälg, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer