Torvmossetaggmätare
Carsia sororiata (Hübner, 1813)

Torvmossetaggmätare Carsia sororiata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Carsia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Carsia sororiata (Hübner, 1813), hona, hane. Torvmossetaggmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 19-24 mm. Larven lever på odon och tranbär, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer