Grönt lavfly
Cryphia algae (Fabricius, 1775)

Grönt lavfly Cryphia algae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Cryphia.)
Cryphia algae (Fabricius, 1775), hona. Grönt lavfly har tagits i 1 exemplar i Sk Falsterbo 27 augusti 1996. Vingbredd 24-30 mm. Larven lever på trädlavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer