Hässlestävmal
Psamathocrita osseella (Stainton, 1860)

Hässlestävmal Psamathocrita osseella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Psamathocrita.)
Psamathocrita osseella (Stainton, 1860). Hässlestävmal förekommer sällsynt på Öl. Vingbredd 11-12 mm. Larvens näringsväxt antas vara kungsmynta.

Mediafiler på webben
Läs mer