Tallprocessionsspinnare
Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834)

Tallprocessionsspinnare Thaumetopoea pinivora T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834), hane, hona, larvhudar och äggskal. Tallprocessionsspinnare förekommer sällsynt från Sk till Ög. Vingbredd 30-40 mm. Larven lever på tall, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer