Strecksumpvecklare
Bactra suedana Bengtsson, 1989

Strecksumpvecklare Bactra suedana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Bactra suedana Bengtsson, 1990. Strecksumpvecklare förekommer sällsynt på Öl, Go samt Sk och Sö. Vingbredd 15-19 mm. Larven är okänd men förmodas leva på tagelstarr.

Mediafiler på webben
Läs mer