Ljuskantad almsäckmal
Coleophora limosipennella (Duponchel, 1843)

Ljuskantad almsäckmal Coleophora limosipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora limosipennella (Duponchel, 1843). Ljuskantad almsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i en skidsäck på alm.

Mediafiler på webben
Läs mer