Svavelgul höfjäril
Colias palaeno (Linnaeus, 1758)

Svavelgul höfjäril Colias palaeno T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Colias palaeno (Linnaeus, 1758), hane, hona, undersida. Svavelgul höfjäril förekommer tämligen sällsynt, i norra Sverige allmänt på myrar från Sk till To. Vingbredd 44-54 mm. Larven lever på odon, förpuppning som gördelpuppa.

Mediafiler på webben
Läs mer