Flickstävmal
Prolita sexpunctella (Fabricius, 1794)

Flickstävmal Prolita sexpunctella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Prolita sexpunctella (Fabricius, 1794). Flickstävmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever på bl. a. ljung. Synonym Tinea virgella Thunberg, 1794

Mediafiler på webben
Läs mer