Linjerad enbarrsmal
Argyresthia abdominalis Zeller, 1839

Linjerad enbarrsmal Argyresthia abdominalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia abdominalis Zeller, 1839. Linjerad enbarrsmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar orangebruna med vita teckningar. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns på miljöer där det växer enbuskar.

Associationer

Näringsväxt: Juniperus.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven lever på en, minerar i barren från basen till spetsen och åter via barken till nästa barr, förpuppning i en gulaktig kokong på marken.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer