Tandmätare
Odontopera bidentata (Clerck, 1759)

Tandmätare Odontopera bidentata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Odontopera.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Odontopera bidentata (Clerck, 1759). Tandmätare förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 40-44 mm. Larven lever på diverse buskar och träd, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer