Rödgrått gräsfly
Mythimna pudorina (Denis & Schiffermüller, 1775)

Rödgrått gräsfly Mythimna pudorina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mythimna pudorina (Denis & Schiffermüller, 1775). Rödgrått gräsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 35-43 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer