Rödgul bomal
Tinea semifulvella Haworth, 1828

Rödgul bomal Tinea semifulvella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Tinea semifulvella Haworth, 1828. Rödgul bomal.

Beskrivning

Vingbredd 14-22 mm. Huvudhår rostgula. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna rosatonade med en svart fläck på den bakre delen. Hyalinfläcken liten och otydlig. Bakvingar ljusgrå.

Biologi

Habitat

Finns huvudsakligen i gles skogsmark.

Associationer

Larvföda: Fåglars bomaterial, fjädrar.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-september. Den säckbärande larven är vitaktig med gulbrunt huvud och livnär sig av bomaterial eller fjädrar.

Utbredning

Påträffad från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer