Småbjörksdvärgmal
Stigmella betulicola (Stainton, 1856)

Småbjörkdvärgmal Stigmella betulicola T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella betulicola (Stainton, 1856). Småbjörkdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 3,5-4,5 mm. Huvudhår gulaktiga, krage samt ögonlock gulaktiga. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna glattfjälliga med mörk bronsglans och ett silvervitt tvärband. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns på fuktiga marker där det växer björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juli. Larven är ljusgul med grön tarm och gör en gångmina där exkrementerna varierar från att nästan fylla ut gången till i en mittlinje. Kokongen är brun.

Utbredning

Förekommer i hela landet men har ännu inte rapporterats från Västergötland, Närke, Västmanland, Gästrikland och Hälsingland. I övriga norden finns den i Danmark, östra Norge och Finland. Mina av Småbjörkdvärgmal Stigmella betulicola i björkblad.

Mediafiler på webben
Läs mer