Salttågsäckmal
Coleophora adjunctella Hodgkinson, 1882

Salttågsäckmal Coleophora adjunctella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora adjunctella Hodgkinson, 1882. Salttågsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 8-10 mm. Larven lever i en frösäck på salttåg och stubbtåg.

Mediafiler på webben
Läs mer